sample sale

Sample sale is a final sale of products, therefore there is no return available.

This sale includes clothing used for photoshoots or outlet models. These products are fully wearable. 

:

,,Sample sale, je konečný výpredaj produktov, na ktoré sa nevzťahujú podmienky vrátenia tovaru. 

Tento výpredaj zahŕňa odevy používané pri foteniach alebo vyradené staršie modely. Tieto modely sú plne nositeľné.